+610421906879
VetcoExpress

Chính Sách Gửi Hàng Chính Sách Gửi Hàng

QUY ĐỊNH GỬI HÀNG

1. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KHI GỬI

VETCO không nhận vận chuyển những mặt hàng hóa như sau 

  1. Các mặt hàng mà Việt Nam và Úc cấm xuất nhập khẩu
  2. Các vật liệu dễ cháy nổ
  3. Tất cả các sản phẩm dạng xịt có biểu tượng chất dễ cháy nổ

2. Yêu cầu khai báo hàng hóa giá trị cao

Quý khách cần khai trung thực giá trị hàng hóa trên 100$ ( ngay cả khi không mua bảo hiểm hàng gửi ), và đóng phí hàng hóa giá trị cao là 7% như thỏa thuận với Vetco Khi gửi hàng.

Với quý khách hàng không khai báo hàng hóa giá trị cao , quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi hàng quý khách bị hải quan Việt Nam thu giữ và trả các phụ phí liên quan tại Việt Nam

3. Trách nhiệm của Vetco Express xử lý hàng bị chậm chuyến , thất lạc , Hải Quan giữ.

Vetco Express không chịu trách nhiệm thiệt hại gián tiếp do chuyển phát chậm trễ gây ra  ( khách hủy hợp đồng , oder ..) bới những nguyên nhân bất khả kháng gây ra ( như thiên tai, bão, lũ lụt do tính chất tự nhiên của hàng hóa , Hay thông quan chậm do cao điểm / thay đổi chính sách nhập hàng hóa ,hãng hàng không chậm chuyến , Hải quan giữ hàng do chính sách thay đổi , tai nạn hàng không .)

Mức đền bù thiệt hại với hàng hóa thất lạc hoặc bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan nêu trên

Vetco Express sẽ đền 100% giá trị hàng hóa đối với khách mua bảo hiểm giá trị như đã khai báo

Với hàng KHÔNG khai báo giá trị và KHÔNG mua bảo hiểm hàng gửi Vetco Express sẽ đền bù 20$/kg và không quá 500$ cho 1 đơn hàng

 

 

Loading